SYSTEMY YAWAL

 
 

Oferujemy konstrukcje fasadowe we wszystkich systemach fasadowych Yawal: FA 50 N, FA OEL, NANO, YAWALBOND.

FA 50 N – sklasyfikowany jest w grupie najlepszych ścian osłonowych dostępnych na rynku pod względem izolacyjności termicznej, akustycznej, wodoszczelności oraz wytrzymałości na obciążenia wiatrem. Dzięki szerokiej gamie rozwiązań zawartych w systemie możliwe jest swobodne kształtowanie elewacji pod względem geometrycznym i kolorystycznym. System FA50N przeszedł badania w europejskim instytucie badawczym. Oferujemy także wykonanie żaluzji fasadowych na systemach Yawal.

FA OEL – system służy do wykonywania okładzin elewacyjnych. Sposób jego montażu umożliwia zastosowanie tego rozwiązania w elewacjach wentylowanych na ścianach pełnych. Okładzina wykonana w tym systemie pozwala na wykonanie elewacji spełniających wymagania normowe, zapewniając przy tym nowoczesny wygląd.

NANO - jest systemem profili aluminiowych przeznaczonych do wykonywania nowoczesnych ścian osłonowych dwupowłokowych stanowiących zewnętrzną obudowę ścian lekkich osłonowych tzw. "drugą skórę" o kształtach prostych i złożonych (zwroty, załamania).

YAWALBOND - przeznaczony jest do wykonywania zewnętrznych i wewnętrznych okładzin ściennych, warstw elewacyjnych, wypełnień lekkich ścian osłonowych o konstrukcji szkieletowej.

  • SYSTEM YAWALBOND

  • SYSTEM NANO

  • SYSTEM FA OEL

  • SYSTEM FA 50N